fb062-กำไลข้อมือหยกแท้ สีม่วง

รหัสสินค้า : fb062

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หยกเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง การสวมใสหรือได้ครอบครองหยกสักชิ้น จะส่งผลให้เกิดโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี มีชีวิตที่ดี รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และอายุยืนยาว 


หยกม่วง..ชาวจีนบางแห่งเชื่อว่าเป็นของมงคลแห่งนักปราชญ์

    หยก เป็นอัญมณีที่ชาวจีน ถือว่าเป็นยอดแห่งหิน มีค่าทั้งปวง หยกเป็นหินมงคล มีพลังอำนาจมากมายที่จะปกป้องคุ้มกันผู้สวมใส่ ได้อีกด้วย 

    ในอดีต หลายท่านมักเข้าใจผิดว่าหยกมีเพียงชนิดเดียว คือ สีเขียวเท่านั้น แต่ความจริงหยกมีมากมายหลายสีสัน เนื่องจากเราได้เห็นชาวจีนสวมใส่หยกสีเขียวบ่อยๆ นั่นก็เพราะมีความเชื่อว่าหยกสีเขียวเปรียบได้กับจักรพรรดิแห่งหยก ดังนั้นเวลาคนเราจะซื้ออะไรมันต้องเป็นที่สุดมาครอบครอง จึงนิยมหยกสีเขียวลำดับแรก 

    หยกนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ แบบเจไดต์ (JADEITE) ซึ่งมีโซเดียมอะลูมิเนียมซิลิเกตเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้หยกมีสีที่สดมาก และเป็นหยกที่มีคุณภาพดีที่สุด และหยกแบบเนฟไฟร์ต (NEPHRITE) ที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเกตเป็นส่วนผสมหลัก หยกชนิดนี้คุณภาพต่ำกว่าชนิดแรก เราะมีสีไม่สดใส ดูด้านๆ จึงไม่ค่อยนิยมเท่าใดนัก  

    ใ น ที่ นี้ จ ะ พู ด ถึ ง ห ย ก เ จ ไ ด ต์ สี ม่ ว ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ห ย ก ยุ พ ร า ช ห รื อ รั ช ท า ย า ท  ห รื อ ห ย ก แ ห่ ง นั ก ป ร า ช ญ์ ชาวจีนนั้นถือว่า หยกสีม่วงเป็นสีแห่งพลังงาน ที่สมดุลของน้ำและไฟ อันก่อให้เกิดพลังไอน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญ และมีพลังอำนาจมาก ซึ่งไอน้ำนี้ต่อไปจะเกิดการกลั่นตัวจนเป็นหยดน้ำ(น้ำฝน) ที่จะนำมาซึ่งชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต  

    ดังนั้น…ชาวจีนจึงมักใช้สีม่วงเป็นตัวแทนแห่งราชบุตร แล้วการจัดชั้นวรรณะของหยก จะมีการนำหยกสีม่วงมาจัดลำดับชั้น ให้เป็นหยกแห่งยุพราช และเหล่านักปราชญ์อีกด้วย เนื่องจากเชื่อกันว่าพวกวรรณะเหล่านี้เป็นบุคคล ซึ่งเป็นกลไกส่วนหนึ่งของรัฐ ที่จะนำมาซึ่งความเจริญในอนาคต ให้แก่รัฐนั้นๆ ในภายภาคหน้า  

    ดังนั้น…หยกม่วงจึงเป็นหยกที่แสดงถึงความหวัง ความเจริญ อุดมสมบูรณ์ในอนาคตด้วย ถือว่าหยกม่วงมีสรรพคุณไม่แพ้หยกเขียวจักรพรรดิเลยทีเดียว   

    หยกม่วงนี้ ถือว่าเป็นหยกที่คู่ควรแก่เหล่าบรรดานักปราชญ์ นักคิด นักคำนวณ นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง อีกทั้งยังเป็นหยกแห่งความหวัง ด้วยเชื่อว่าผู้ใดที่สวมใส่หยกม่วงแล้ว ความหวังในชีวิตที่ปรารถนา จะสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ทำให้เกิดภูมปัญญาที่ชาญฉลาด สามารถฟันฝ่าปัญหาต่างๆ ได้ง่ายดาย โดยปราศจากอุปสรรค 

    อีกทั้งยังเชื่อว่า หยกม่วงนี้ สามารถขจัดภูตผีปีศาจ ที่มาคอยรบกวนได้อีกด้วย และสามารถปรับเปลี่ยน พลังที่ชั่วร้าย ให้กลายเป็นดี มาช่วยส่งเสริมได้ด้วย  

    ดังนั้น…คนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงทั้งหลาย ควรหา หยกม่วง มาไว้สวมใส่ แต่มีข้อแม้ว่า “ห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์สวมใส่” เนื่องจากสีม่วงเป็นตัวแทนแห่งดาวเสาร์และสุริยคราส ซึ่งเป็นศัตรูตัวสำคัญของพระอาทิตย์ จึงทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการนำหยกม่วงมาสวมใส่ถ้าไม่จำเป็น…

 

 


  1.  A.5.6 / B.7.6 / C.1.5
  2.  A.5.6 / B.7.6 / C.1.5
  3.  A.5.6 / B.7.5 / C.1.6
  4.  A.5.7 / B.7.5 / C.1.5
  5.  A.5.7 / B.7.5 / C.1.6
  6.  A.5.6 / B.7.4 / C.1.6
  7.  A.5.6 / B.7.5 / C.1.6
  8.  A.5.6 / B.7.5 / C.1.6
  9.  A.5.6 / B.7.6 / C.1.8
  10.  A.5.6 / B.7.6 / C.1.6